БУЦАХ
# ТӨСӨЛ НЭР хугацаа ТӨСӨВТ ӨРТӨГ, сая.төг ТӨЛӨВ
PIP163 Үндэсний Зүрх судасны төвийг өргөтгөх төсөл 2017 - 2020 0.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй