БУЦАХ
# ТӨСӨЛ НЭР хугацаа ТӨСӨВТ ӨРТӨГ, сая.төг ТӨЛӨВ
PIP119 Үндэсний урлагийн их театр 2018 - 2020 120,340.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP248 Хил хамгаалах байгууллагын хүрээнд автопарк шинэчлэл хийх 2018 - 2021 33,500,000.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP320 Үндэсний оношилгоо эмчилгээний төв байгуулах 2015 - 2020 143,783.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй