БУЦАХ
# ТӨСӨЛ НЭР хугацаа ТӨСӨВТ ӨРТӨГ, сая.төг ТӨЛӨВ
PIP138 ЗЦГ-ын ойролцоох гүүрэн гарц 2016 - 2019 105,950.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP140 Яармагийн шинэ гүүр барих, хуучин гүүрийг засварлах 2016 - 2019 75,650.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP141 Эмээлтийн Хөнгөн үйлдвэрийн Үйлдвэрлэл Технологийн Парк 2019 - 2024 388,932.0 Удаашралтай дэлгэрэнгүй
PIP168 Гуравдугаар ДЦС-ыг 250 МВт-аар өргөтгөх 2017 - 2021 861,000.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP338 "Эко яармаг - 1" гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төсөл 2019 - 2021 212,683.0 Төлөвлөж буй дэлгэрэнгүй