БУЦАХ
# ТӨСӨЛ НЭР хугацаа ТӨСӨВТ ӨРТӨГ, сая.төг ТӨЛӨВ
PIP141 Эмээлтийн Хөнгөн үйлдвэрийн Үйлдвэрлэл Технологийн Парк 2019 - 2024 388,932.0 Удаашралтай дэлгэрэнгүй