БУЦАХ
# ТӨСӨЛ НЭР хугацаа ТӨСӨВТ ӨРТӨГ, сая.төг ТӨЛӨВ
PIP279 Бүс нутгийн логистикийн төвийг хөгжүүлэх төсөл 2011 - 2019 95,611.9 Ашиглалтанд өгсөн дэлгэрэнгүй