БУЦАХ
# ТӨСӨЛ НЭР хугацаа ТӨСӨВТ ӨРТӨГ, сая.төг ТӨЛӨВ
PIP265 Барилгын арматурын үйлдвэр, Орхон аймаг Баян-Өндөр сум. 2018 - 2019 137,760.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй