БУЦАХ
# ТӨСӨЛ НЭР хугацаа ТӨСӨВТ ӨРТӨГ, сая.төг ТӨЛӨВ
PIP324 Тавантолгойн 300 МВт-ын цахилгаан станц 2018 - 2023 2,558,550.0 Төлөвлөж буй дэлгэрэнгүй