БУЦАХ
# ТӨСӨЛ НЭР хугацаа ТӨСӨВТ ӨРТӨГ, сая.төг ТӨЛӨВ
PIP168 Гуравдугаар ДЦС-ыг 250 МВт-аар өргөтгөх 2017 - 2021 861,000.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP171 Чойбалсангийн ДЦС-ыг 50 МВт-аар өргөтгөх 2017 - 2020 221,400.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP172 Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станцын төсөл 2015 - 2022 286,110.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP323 Улаанбаатар-Мандалговь цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих төсөл 2017 - 2020 314,023.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP326 Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцын шинэчлэл төсөл 2018 - 2020 136,807.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй