БУЦАХ
# ТӨСӨЛ НЭР хугацаа ТӨСӨВТ ӨРТӨГ, сая.төг ТӨЛӨВ
PIP171 Чойбалсангийн ДЦС-ыг 50 МВт-аар өргөтгөх 2017 - 2020 221,400.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP214 Хөөт-Бичигт чиглэлийн төмөр зам барих төсөл 2017 - 2020 0.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP236 Баруун-Урт-Бичигт чиглэлийн 272 км хатуу хучилттай авто зам 2017 - 2020 220.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй