БУЦАХ
# ТӨСӨЛ НЭР хугацаа ТӨСӨВТ ӨРТӨГ, сая.төг ТӨЛӨВ
PIP198 Авто замын дагуух үйлчилгээний цогцолборын барилга байгууламж барих 2017 - 2018 21,159.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP208 Нарийнсухайт – Шивээхүрэн чиглэлийн төмөр замын барилгын ажлыг эхлүүлэх 2019 - 2020 392,375.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй