БУЦАХ
# ТӨСӨЛ НЭР хугацаа ТӨСӨВТ ӨРТӨГ, сая.төг ТӨЛӨВ
PIP314 Рашаант дахь улсын нөөцийн агуулах барих төсөл /Гэрээ 2015 онд байгуулагдсан/ 2018 - 2021 144,733.0 Төлөвлөж буй дэлгэрэнгүй