БУЦАХ
# ТӨСӨЛ НЭР хугацаа ТӨСӨВТ ӨРТӨГ, сая.төг ТӨЛӨВ
PIP112 Аялал жуулчлалын гол чиглэл болох авто замын босоо тэнхлэгийн дагуух 8 байрлалд зорчигч, жуулчдад зориулсан түр буудаллах цэг, үйлчилгээний цогцолбор-үлдэх 2018 - 2020 53,000.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP141 Эмээлтийн Хөнгөн үйлдвэрийн Үйлдвэрлэл Технологийн Парк 2019 - 2024 388,932.0 Удаашралтай дэлгэрэнгүй
PIP163 Үндэсний Зүрх судасны төвийг өргөтгөх төсөл 2017 - 2020 0.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP168 Гуравдугаар ДЦС-ыг 250 МВт-аар өргөтгөх 2017 - 2021 861,000.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP171 Чойбалсангийн ДЦС-ыг 50 МВт-аар өргөтгөх 2017 - 2020 221,400.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP214 Хөөт-Бичигт чиглэлийн төмөр зам барих төсөл 2017 - 2020 0.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP229 Цагаансуваргын зэс молибденийн уулын баяжуулах үйлдвэрийн төсөл 2019 - 2035 1,725,840.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP246 Сургуулийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр 2018 - 2020 526,210.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP248 Хил хамгаалах байгууллагын хүрээнд автопарк шинэчлэл хийх 2018 - 2021 33,500,000.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP261 Сумын төвийн шинэчлэл /16 аймаг, 16 сум/ 2014 - 2018 79,954.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP264 Төв цэвэрлэх байгууламжийн лагийг цэвэрлэж, үнэргүйжүүлэх 2018 - 2020 35,000.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP265 Барилгын арматурын үйлдвэр, Орхон аймаг Баян-Өндөр сум. 2018 - 2019 137,760.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP274 Хүүхэд бүрт цэцэрлэг хөтөлбөр 2018 - 2019 155,832.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP284 Алтай-Дарви чиглэлийн 98 км хатуу хучилттай авто зам 2015 - 2020 147,854.0 Ашиглалтанд өгсөн дэлгэрэнгүй
PIP285 Алтай-Дарви чиглэлийн 165 км хатуу хучилттай авто зам 2009 - 2021 222,846.0 Ашиглалтанд өгсөн дэлгэрэнгүй
PIP291 Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн 143 км авто зам 2013 - 2019 80,122.9 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP310 Дархан Сэлэнгийн бүсэд хар төмөрлөгийн цогцолбор байгуулах төсөл 2014 - 2020 1,842,060.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP324 Тавантолгойн 300 МВт-ын цахилгаан станц 2018 - 2023 2,558,550.0 Төлөвлөж буй дэлгэрэнгүй
PIP328 Томоохон баг, суурин газруудыг эрчим хүчээр хангах, сумдын 0.4 кВт-ын шугамын өргөтгөл, шинэчлэлт /улсын хэмжээнд/ 2018 - 2022 41,000.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP329 Тэлмэний дулааны цахилгаан станц 2020 - 2020 482,592.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP332 Улаанбаатар хотын төлбөрийн чадварт нийцсэн орон сууц ба дахин төлөвлөлтийн төсөл 2019 - 2023 594,241.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP335 Нүхэн гарц төсөл 2019 - 2023 105,643.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP338 "Эко яармаг - 1" гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төсөл 2019 - 2021 212,683.0 Төлөвлөж буй дэлгэрэнгүй
PIP339 Их сургуулиудын хотхон 2020 - 2027 960,700.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP341 Гаалийн шинэчлэл - Гаалийн хороо, гаалийн төв болон газар хоорондын лабораторийн барилга /улсын хэмжээнд 8 байршил-Дорнод, Дорноговь, Орхон, Баян-өлгий, Шивээхүрэн, Улаанбаатар, Гашуунсухайт, Өмнөговь/ 2019 - 2020 32,300.0 Төлөвлөж буй дэлгэрэнгүй
PIP343 Цагдаагийн байгууллагын автопарк шинэчлэх 2019 - 2021 30,900.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP347 Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 60 км /Төв, Мөнгөнморьт сум/ 2019 - 2020 48,000.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP348 Даланжаргалан-Бор-Өндөр чиглэлийн хатуу хучилттай авто зам, 50 км /Хэнтий, Бор-Өндөр сум/ 2019 - 2020 49,368.2 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP349 Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийн Орхон гол-Их тамир чиглэлийн гүүр, авто замын ажлын эхлэл, 63 км /Архангай/ 2019 - 2020 69,000.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP350 Улсын чанартай авто зам, гүүрийн засвар, арчлалт /улсын хэмжээнд/ 2019 - 2019 30,000.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP351 Эрхтэн шилжүүлэн суулгах-Мэс заслын төв байгуулах төсөл 2019 - 2021 97,017.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP353 Улаанбаатар хотын Амгалан дулааны станцыг 50 МВт-ын дулаан, цахилгаан хослон үйлдвэрлэх станц болгон өргөтгөх 2019 - 2021 189,750.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP357 Багахангай хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл технологийн парк 2019 - 2025 36,532.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP358 Ашиглалтын шаардлага хангахгүй байгаа нийтийн зориулалттай орон сууцны 58 барилгыг буулган, шинээр барих төсөл (Баянгол, Баянзүрх, Налайх, Сүхбаатар, Сонгинохайрхан, Хан-Уул) 2019 - 2021 110,950.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй