БУЦАХ
# Төслийн нэр Хугацаа Төсөвт өртөг, сая.төг menu.Төлөв