БУЦАХ
# ТӨСӨЛ НЭР хугацаа ТӨСӨВТ ӨРТӨГ, сая.төг ТӨЛӨВ
PIP282 Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 114 км авто зам барих төсөл 2017 - 2020 117,264.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP289 Улиастай-Тосонцэнгэл чиглэлийн 67 км автозам барих төсөл 2018 - 2021 63,385.7 Ашиглалтанд өгсөн дэлгэрэнгүй