БУЦАХ
# ТӨСӨЛ НЭР хугацаа ТӨСӨВТ ӨРТӨГ, сая.төг ТӨЛӨВ
PIP181 Газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих төсөл 2017 - 2020 2,721,120.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP229 Цагаансуваргын зэс молибденийн уулын баяжуулах үйлдвэрийн төсөл 2019 - 2035 1,725,840.0 Хэрэгжиж байгаа дэлгэрэнгүй
PIP279 Бүс нутгийн логистикийн төвийг хөгжүүлэх төсөл 2011 - 2019 95,611.9 Ашиглалтанд өгсөн дэлгэрэнгүй