БУЦАХ
# ТӨСӨЛ НЭР хугацаа ТӨСӨВТ ӨРТӨГ, сая.төг ТӨЛӨВ
PIP283 Баянхонгор-Байдрагийн гүүр чиглэлийн 129.4 км авто зам барих төсөл 2017 - 2020 157,835.0 Ашиглалтанд өгсөн дэлгэрэнгүй