БУЦАХ
Багануур үйлдвэрлэл, технологийн парк
Төслийн ерөнхий мэдээлэл
 • Төсөл дугаар: PIP160
 • Санхүүжилтийн хугацаа: 2019 - 2021
 • Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Эх үүсвэр шийдвэрлэгдээгүй
 • Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 161,158.0 сая төгрөг
 • Төлөв: Удаашралтай
 • Ажлын байр: 2064
төслийН хариуцагч
 • Байгууллага: Барилга хот Байгуулалтын яам
 • Мэргэжилтэн: Ц.Төмөрбаатар
 • Албан тушаал: Нийслэлийн Үйлдвэрлэл, инновацийн газрын үйлдвэрлэлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн хөнгөн үйлдвэрлэлийн бодлого, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн
 • Утас /ажил, гар/: 263506 8903377
 • Цахим шуудан: info@mmhi.gov.mn
Төслийн зорилго

Эко технологи бүхий үйлдвэрлэлийн цогцолбор болох УБҮТП-ийн нэгж үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай дэд бүтцээр хангах