БУЦАХ
Эмээлтийн Хөнгөн үйлдвэрийн Үйлдвэрлэл Технологийн Парк
Төслийн ерөнхий мэдээлэл
 • Төсөл дугаар: PIP141
 • Санхүүжилтийн хугацаа: 2019 - 2024
 • Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Улсын төсөв
 • Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 388,932.0 сая төгрөг
 • Төлөв: Удаашралтай
 • Ажлын байр: 8871
төслийН хариуцагч
 • Байгууллага: ХХААХҮЯ, Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар, Нийслэлийн Шинжлэх ухаан, Үйлдвэрлэл, инновацийн газар
 • Мэргэжилтэн: Үйдвэрлэл, инновацын хэлтсийн
 • Албан тушаал: мэргэжилтэн
 • Утас /ажил, гар/: 89092949
 • Цахим шуудан: mofa@mofa.gov.mn
Төслийн зорилго

Гадаад зах зээлд өрсөлдөх, чадвартай экспортын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих, оюуны багтаамж өндөртэй технологийг хөгжүүлэх, бүс нутгийн тогтвортой хөгжлийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх, дэлхийн зах зээлд Монгол Улсын оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулна. Энэхүү бүтээн байгуулалтыг бий болгосноор үйлдвэрлэлийн ажилтнууд нийтдээ 8292 орчим ажлын байрыг шинээр бий болгож, тухайн бүс нутгийн эдийн засгийн орчныг сайжруулах ач холбогдолтой юм.