БУЦАХ
Үндэсний алт цэвэршүүлэх үйлдвэр байгуулах төсөл
Төслийн ерөнхий мэдээлэл
 • Төсөл дугаар: PIP345
 • Санхүүжилтийн хугацаа: 2019 - 2020
 • Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Бусад
 • Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 265,000.0 сая төгрөг
 • Төлөв: Төлөвлөж буй
 • Ажлын байр:
төслийН хариуцагч
 • Байгууллага: Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам
 • Мэргэжилтэн: Ц.Оюунбаатар
 • Албан тушаал: мэргэжилтэн
 • Утас /ажил, гар/: 51-264179, 990
 • Цахим шуудан: ts.oyunbaatar@gmail.com
Төслийн зорилго

Алт цэвэршүүлэх үйлдвэрийг байгуулснаар салбарын хөгжлийг хурдасгах угтвар нөхцөл болж, үнэт металлаар нэмүү өртөг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хэмжээ өсөх, нийгэм эдийн засагт оруулах үр өгөөж нэмэгдэх, төр, хувийн хэвшил, орон нутаг, иргэдийн олон талт харилцаа оновчтой зохион байгуулалттай болох зэрэг эерэг үр дагавар бий болгоход оршино.