БУЦАХ
Тавантолгойн 300 МВт-ын цахилгаан станц
Төслийн ерөнхий мэдээлэл
 • Төсөл дугаар: PIP324
 • Санхүүжилтийн хугацаа: 2018 - 2023
 • Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Улсын төсөв
 • Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 2,558,550.0 сая төгрөг
 • Төлөв: Төлөвлөж буй
 • Ажлын байр:
төслийН хариуцагч
 • Байгууллага: Эрчим хүчний яам
 • Мэргэжилтэн: -
 • Албан тушаал: -
 • Утас /ажил, гар/: 263051
 • Цахим шуудан: info@energy.gov.mn
Төслийн зорилго

-