БУЦАХ
Рашаант дахь улсын нөөцийн агуулах барих төсөл /Гэрээ 2015 онд байгуулагдсан/
Төслийн ерөнхий мэдээлэл
 • Төсөл дугаар: PIP314
 • Санхүүжилтийн хугацаа: 2018 - 2021
 • Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Барих-өмчлөх-ашиглах
 • Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 144,733.0 сая төгрөг
 • Төлөв: Төлөвлөж буй
 • Ажлын байр:
төслийН хариуцагч
 • Байгууллага: Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам
 • Мэргэжилтэн: -
 • Албан тушаал: -
 • Утас /ажил, гар/: 263506
 • Цахим шуудан: info@mmhi.gov.mn
Төслийн зорилго

-