БУЦАХ
Махны үйлдвэр, хорио цээрийн бүс бүхий цогцолбор байгууламж барих, технологийн шинэчлэл хийх төсөл
Төслийн ерөнхий мэдээлэл
 • Төсөл дугаар: PIP308
 • Санхүүжилтийн хугацаа: 2018 - 2022
 • Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Гадаад зээл тусламж
 • Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 206,003.0 сая төгрөг
 • Төлөв: Төлөвлөж буй
 • Ажлын байр: 1200
төслийН хариуцагч
 • Байгууллага: Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй, Хөнгөн Үйлдвэрийн Яам
 • Мэргэжилтэн: : Ц.Цэцэгдарь
 • Албан тушаал: -Мэргэжилтэн
 • Утас /ажил, гар/: 262271 /: 26196
 • Цахим шуудан: mofa@mofa.gov.mn
Төслийн зорилго

Олон улсын стандарт болон импортлогчийн шаардлагад нийцсэн өдөрт 200 бод, 1000 бог мал төхөөрч ангилан савлах хүчин чадалтай, өдөрт 10 тн махыг дулааны аргаар боловсруулах үйлдвэрийг бүсчлэн байгуулж мал төхөөрөх, мах боловсруулах үйлдвэрүүдэд техник технологийн шинэчлэл хийнэ.