БУЦАХ
Төв цэвэрлэх байгууламжийн лагийг цэвэрлэж, үнэргүйжүүлэх
Төслийн ерөнхий мэдээлэл
 • Төсөл дугаар: PIP264
 • Санхүүжилтийн хугацаа: 2018 - 2020
 • Санхүүжилтийн эх үүсвэр: Улсын төсөв
 • Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 35,000.0 сая төгрөг
 • Төлөв: Хэрэгжиж байгаа
 • Ажлын байр:
төслийН хариуцагч
 • Байгууллага: Барилга, хот Байгуулалтын яам
 • Мэргэжилтэн: -
 • Албан тушаал: -
 • Утас /ажил, гар/: 7600 3333
 • Цахим шуудан: info@mcud.gov.mn
Төслийн зорилго

Цэвэрлэх байгууламжийн лагийн талбай, хуримтлагдсан лагийн талбай дахь болон өдөр тутам гарах үнэрийг дарах мөн Цэвэрлэх байгууламжийн лагийн талбай, хуримтлагдсан лагийн талбай, өдөр тутам гарах түүхий лагийн үнэрийг дарж бактери ашиглан бордоо үйлдвэрлэх зорилготой.